Компанията
Компанията
Компанията
Компанията
Компанията
Компанията

Компанията

Обръщение

Когато през 1979 поставихме началото на първата фабрика в промишлената зона на град Серес, това което със сигурност имахме бяха мечти, големи мечти. Тогава никой не можеше да си представи, че от тази част на Македонската земя, някога ще се снабдяват с мебели всички служби на Европейския съюз.

Днес, след 43 години, споделяме радостта и гордостта си, която черпим от ексклузивния договор за доставка на офис мебели на всички служби на Европейския съюз. Годините не бяха лесни, нито успеха дойде случайно. Той дойде последователно и е продукт на координираните усилия на служителите на ДРОМЕАС, последователните инвестиции и привързаността към трите неподлежащи на преговори цели. Качество, последователност и висока добавена стойност на продуктите чрез вертикалната интеграция на производството. Това са тайните за успеха на ДРОМЕАС, които са очевидни за всеки, които ни посещава или ни прави честта да избере нашите продукти.

Нашето оръжие са: научните изследвания, сътрудничество със световно известни дизайнери и 40 годишния ни опит в производството, с посланици - нашите продукти, както и доволните потребители, във всички краища на земното кълбо, продължаваме неуморимият поход на ДРОМЕАС към едно много обещаващо и вълнуващо бъдеще.

 


Атанасиос Папапанагйотоу, Президент

 

Компанията

Производството на ДРОМЕАС (G.E.MI.: 114048152000) е интегрирано в пет независими специализирани производствени единици, намиращи се в индустриалната зона на град Серес, разположени на общ парцел 115.000 кв.м.

 

Company Profile