ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз
ДРОМЕАС в Европейския съюз

ДРОМЕАС в Европейския съюз

С ангажимент към принципите на личната ни бизнес философия, нашата бизнес мисия, големите ни производствени възможности, както и специализацията ни в големи проекти за офис оборудване, ние претендирахме и претендираме за мащабни проекти в Гърция и в чужбина.

Нашите значителни успехи до момента са: подписаният през 2009 г. договор след международен търг с Европейската комисия, като изключителен доставчик за периода 2009 – 2013 г., подписаният за втори път договор през 2015 г. за периода 2015 – 2020 г. и за трети път през 2021 г. за периода 2021 -2026г.

Последователното възлагане на проекти след 2012 г., след участието ни в международни търгове, на германската армия, както и на Европейския изследователски център за ядрени изследвания CERN.

В същото време ние изпълнявахме и продължаваме да изпълняваме системни, важни проекти за оборудване на банки, летища и големи мултинационални компании в Гърция и в чужбина.

Превъзходството в качеството на нашите продукти и услуги с мебели, които напълно отговарят на международните стандарти за качество на международно ниво се потвърждава, както от нашите успехи при изпълнението на големи проекти, така и от безупречният отзвук, които нашите продукти имат сред широката купуваща публика на всеки нов пазар, който развиваме независимо дали става въпрос за високи изисквания на европейския пазар или за други региони на света.