Дървообработване

Дървообработване

ДРОМЕАС притежава съвременна дървообработваща единица, оборудвана с най- съвременната технология на водещи световни производители.

Производствения процес включва:

Рязане на повърхности в различи форми и размери. В тази категория е включена и машината за рязане на суровината, контролирана от централен компютър, свързан с отдел управление на производството, с възможност за оптимизация на рязането по отношение на наличностите и настоящите производствени поръчки.

Периметрична обработка на повърхности

Покритие на повърхности с HPL, PVC или фурнир.

Функионират две кантообработващи машини, с много голям капацитет на работа. За нанасяне на кантове върху заоблени повърхности, функционират два отделни центъра, с вградени възможности за различен дизаин и производителност на готови елементи в големи количества.

Прецизно перфориране

Повърхносно лакиране или гланциране За боядисването на дървените повърхности функционира автоматизирана машина за полагане на боя и сушене, с климатична система и инфрачервени лъчи, с голям производствен капацитет.

Тестване и частично опаковане

Всички избороени по-горе процеси, се извършват под електронно ръководство, за осигуряване на абсолютен контрол при повторяемостта и високо качество на произведената продукция.

Производителността на цеха за обработка на меламинови продукти в пълен капацитет при рязане, периметрично кантоване и перфориране, постига 130 m3, първична суровина, равно на 5 000 - 6 000 готови повърхности, за бюра, на осем часова работен ден. С аналогична висока производителност са и отделите: шлайфане, боядисване, лакиране, гланциране, както и секцията за контрол и опаковка.