Отливка на алуминий

Отливка на алуминий

Звеното за отливка на алуминий е оборудвано със съвременна техника. Отливката се извършва в течна или полутвърда форма (SEMISOLID) в специални калъпи за отливане на алуминий, под налягане при 700° C ± 20 , като същевременно леенето на ZAMAC се извършва при температура 420° C. Всички параметри на леене се контролират електронно, за да се гарантира качеството на отливаните части.

Отливката в полутвърдα форма (SEMISOLID) е процес от ново поколение, в който крайния продукт повишава устойчивостта си в нива почти достигащи твърдостта на стомана. Този метод се базира на промяната на вътрешната молекулярна структура на алуминия, която за да се поддържа, да не се възстанови към естествената си структура се отлива в полутвърда форма (SEMISOLID). Този процес на леене е много специализиран, прилага се , когато искаме да заменим тежки части от стомана с леки алуминиеви части с подобна по издържливост на стоманата (най-вече намира приложение в автомобилната индустрия където е необходимо да се намали теглото на превозните средства поддържайки здравината на метала, на същите нива).

След леенето, следва машинно пясъкоструене, перфориране и миене.

В звеното има и раздел, полиране на алуминиеви повърхности и части с напълно роботизиран процес позволяващ безупречени резултати. Освен това, звеното за лееене е оборудвано и с лаборатория за контрол на качеството, която включва:

A. Анализ на състава на суровините;
Б. Рентгенова флуороскопия на вътрешната структура на компонентите;
В. Пълни и точни измервания на размерите на компонентите;