Производство на калъпи - Κ.Ε.Μ.

Производство на калъпи - Κ.Ε.Μ.

Производство на калъпи - Κ.Ε.Μ.

Фирма К.Е.М. А.Д., 90% дъщерна фирма на ДРОМЕАС, е оборудвана със съвременна техника, за изработването на метални части и компоненти от всякаква категория и се намира в индустриалната зона на град Серес.

Механичното оборудване е с водеща технология и с пълен цикъл за производството на части и шприцформи, рязане и оформяне с високи стандарти за качество.

Фирма К.Е.М. А.Д., е от стратегическо значение за ДРОМЕАС. Допринася за бързото разработване и създаване на нови продукти, чрез възможноста за проектиране и изработване на нови компоненти и калъпи в сътрудничество с отдел дизайн и развитие на ДРОМЕАС.