Разпределителен център

Разпределителен център

Фирмата разполага с център за дистрибуция на продуктите си в търговската зона на град Атина - /Аспропиргос/, в близост до магистралата „Атики Одос” с удобен достъп. Складовата площ е 5.000 квадратни метра, и разполага със 7 товаро – разтоварни места. Складът е оборудван с цялостна и съвременна информационна система, за контрол на въведените и напускащите стоки.

Складовата база е предимно за да покрива нуждите на клиентите в района на Атина. Разпределителният център, разполага със специализиран технически персонал на организацията в Атина, който включва няколко специалности като: монтажници, железари, водачи на преносните превозни средства и др.