Често Задавани Въпроси - FAQ

Често Задавани Въпроси - FAQ

кой бранш е активна фирма Дромеас?

ДРОМЕАС SA е основана през 1979 г. занимава се с производство и търговия на офис мебели, мека мебел, преградни стени / подвижни и стационарни/ , системи за архивиране, мебели със специална конструкця, както и с леене под налягане на алуминиеви части за автомобилната индустрия. Намира се в промишлената зона на град Серес, Гърция на 80 км североизточно от град Солун. Производствената част, складовете и административните сгради заемат площ от 55.000 м2 от общо 115.000 м2 парцел, притежавани от компанията.

Къде се произвеждат мебелите предлагани от фирма ДРОМЕАС?

Всички продукти, предлагани от компания ДРОМЕАС на гръцкия и външния пазар, са изцяло собствено производство. Производственият процес е напълно интегриран със съвременно оборудване в областите: на дървообработването и боядисването на дървени компоненти, преработката и боядисването на стомана, леене на алуминий, пластмаса и полиуретан, производството на метални елементи и тапициране
 

Каква е фирмената политика на ДРОМЕАС за опазването на околната среда?

Дружеството ДРОМЕАС се ангажира с непрекъснати усилия, за да отговори на нарастващите изисквания на клиентите си, същевременно и с подобряването на екологичното представяне във всички свои дейности. В рамките на способността за измерване на ефекивността от непрекъснатите усилия на компанията с обективни показатели, да получи мощен инструмент и да подпомогне реагирайки по най-добрия начин в тази Политика за опазването на околната среда, компанията проектира и инсталира система за опазването на околната среда в съответствие с международения стандарт ISO 14001.
Дружеството ДРОМЕАС се ангажира да взема в предвид принципите на устойчивото развитие, да се идентифицират всички аспекти на околната среда, произтичащи от упражняване на дейността си, както и да следят тези, които предизвикват значителни въздействия върху околната среда, за да създаде, документира и преразглежда екологичните цели и задачи, като се вземат предвид значимите аспекти на околната среда, развитието на технологиите, икономическите и оперативни изисквания, в съответствие с приложимото гръцко и на ЕС екологично законодателство, управление на отпадъците (твърди и течни) и емисии в съответствие с екологичните разрешителни и приложими закони и да предаде тези изисквания в съответствие.

Провежда постоянно обучение на всички служители, чиято работа влияе по някакъв начин на системата за управление на околната среда в екологичните проблеми и техните съответни задължения, за да направи трайни подобрения в областта на превенцията и управлението на замърсяването и накрая, насочени към създаване и поддържане на отношения на доверие с местната общност и предоставяне на информация за околната среда на широката общественост.

 

Каква е гаранцията, предоставена от компанията ДРОМЕАС за продуктите, които предлага?

Компанията ДРОМЕАС дава гаранция на всички продукти за 5 години от получаването и за рутинна употреба, с изключение на буталата на столовете, за които предлага 2 години гаранция. Поддръжката на продуктите с резервни части е най-малко за 10 години. Дружеството има пряк и непрекъснат сервиз, за безпроблемно обслужване на клиентите си.
 

Какво е присъствието на Дружеството ДРОМЕАС в Гърция и в чужбина?

Търговската мрежа на ДРОМЕАС включва 34 маркови магазини в големите градове на Гърция както и на Балканите. Изнася готови продукти и аксесоари в Обединеното кралство, Германия, Белгия, Швейцария, Австралия, Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Египет, Кипър, Русия, България и Албания. Също така, фирма ДРОМЕАС е ексклузивен доставчик на офис мебели на всички служби на Европейския съюз в световен мащаб.
 

Какъв е срока за доставка на продукти, произведени и доставени от Дружеството ДРОМЕАС?

В рамките на 30 работни дни от датата на възлагане и писменното потвърждение на поръчката.
 

Защо да купя мебели ДРОМЕАС?

Фирма ДРОМЕАС в момента е най-голямата компания в Гърция и една от най-големите в Европа по отношение на качеството, инфраструктурата, технологията, съоръженията и капацитета на произвежданите продукти. Нашите продукти са в челните редици по отношение на естетиката, дизайна, удобството и ергономичността. Всичко това в комбинация с качеството, цената и конкурентоспособността, както и незабавната реакция на компанията при нужда към всеки клиент, преди и след продажбата, осигурявайки максималното в полза на клиента.