Международен конкурс по промишлен дизайн

Международен конкурс по промишлен дизайн

Нашата визия

Визията на компания ДРОМЕАС, когато за първи път организирахме конкурса преди десет години, беше да предадем страстта си към създаването на мебели, които улесняват живота ни и да подчертаем значението на промишлените продукти, дизайн, не само като естетическа намеса, но като двигател за растежа на промишленото производство, а по този начин и икономическия растеж на страната. Фактът, че Министерството на регионалното развитие „прегърна” тази идея, както и непрекъснатия растеж на броя на участващите, показва, че инициативата ни намери плодородна почва.

Защо да участвате

Конкурсът се провежда на всеки две години, с цел да популяризира важността на промишления дизайн на продуктите и възнаграждава творците за тяхното въображение и оригиналност на идеите им.

Повече информация / Актуални новини